Наше підприємство неухильно підвищує якість виконання будівельно-монтажних робіт, своєчасно виявляє й усуває будь-які невідповідності.

Підсумком нашої діяльності є перелік основних сертифікатів, ліцензій та дозволів ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»:

  1. Ліцензія на будівельну діяльність
  2. Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки
  3. Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
  4. Сертифікат на відповідність вимог ДСТУ ISO 9001:2009
  5. Сертифікат на відповідність вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2008
  6. Сертифікат відповідності (споруди технологічних об‘єктів нафтогазового комплексу, лінійної частини магістральних трубопроводів та мереж газопостачання)
  7. Сертифікат на відповідність вимог ДСТУ ISO 9001:2009 в системі УкрСЕПРО
  8. Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання