Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", наше Товариство повідомляє про проведення чергових дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД» за 2022-2023 роки.

Дата проведення - 10.06.2024 року.

З повідомленням про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитись завантаживши "Повідомлення про проведення річних загальних зборів", автентичність підтверджується "файлом".

Перелік документів, що надається Акціонером, автентичність підтверджується "файлом".

Report, автентичність підтверджується "файлом".
Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", на засіданні Наглядової ради було розглянуте питання про припинення повноважень члена Наглядової ради Чебаненка А.К. за власним бажанням. У зв`язку з цим були внесені зміни, що стосуються складу посадових осіб емітента. З внесеними змінами складу посадових осіб емітента ви можете ознайомитись завантаживши файл у форматі Word, автентичність якого підтверджується файлом, файлом, та файли Report.orig, Report, Report_Validation_Report.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з річною інформацією емітента цінних паперів за 2022 рік, Ви можете ознайомитись завантаживши файл в форматі MS WORD. Автентичність підтверджується файлом, файлом. Автентичність файлу в форматі XML та файлу в форматі XML підтверджується файлом.


Шановні акціонери, з особливою інформацією - про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови Наглядової ради), Ви можете ознайомитись завантаживши обрання_Голови_НР.doc, автентичність підтверджується обрання_Голови_НР_Validation_Report.pdf  обрання_Голови_НР.doc.p7s Report_Validation_Report.pdf  Report.xml  Report.orig.xml

Шановні акціонери, з особливою інформацією - про зміну складу посадових осіб емітента (членів Наглядової ради), Ви можете ознайомитись завантаживши зміна_посадових.doc, автентичність підтверджується  зміна_посадових.doc.p7s   зміна_посадових_Validation_Report.pdf  Report_Validation_Report-2.pdf   shareholders/Report.orig(3).xml  Report(2).xml

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з особливою інформацією - відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Ви можете ознайомитись завантаживши попередня_згода.doc . Автентичність підтверджується попередня_згода.doc.p7s  попередня_згода_Validation_Report.pdf Report_Validation_Report-1.pdf  Report.orig(1).xml  Report(1).xml


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з особливою інформацією -  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   , Ви можете ознайомитись завантаживши Згода_на_правочини.doc  (файл ворд). Автентичність підтверджується Згода_на_правочини.doc.p7s  Згода_на_правочини_Validation_Report.pdf Report(3).xml  Report_Validation_Report-3.pdf  Report.orig(4).xml


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з Протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФІРМА "НАФТОГАЗБУД" від 13 березня 2023 року, які проводились 03 березня 2023 року, ви можете ознайомитись завантаживши Протокол Річних загальних зборів від 13.03.2023.pdf Протокол Річних загальних зборів від 13.03.2023_Validation_Report.pdf  Автентичність підтверджується Протокол Річних загальних зборів від 13.03.2023.pdf.p7s.

Шановні акціонери, з протоколами про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФІРМА «НАФТОГАЗБУД», які відбулись 03.03.2023 року, ви можете ознайомитись завантаживши Протоколи про підсумки голосування. Протоколи Автентичність підтверджується Протоколи_Validation_Report
Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ФІРМА "НАФТОГАЗБУД», що мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «27» лютого 2023 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №84423 від 28.02.2023., ви можете ознайомитись завантаживши Інформація про ЦП на дату_Збори  Автентичність підтверджується  файлом.
Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 03.03.2023 року: БЮЛЕТЕНІ_2021.docxПротокол підтвердження електронного підписуПідпис 


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «НАФТОГАЗБУД», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «27» січня 2023 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №82281 від 30.01.2023. Загальна кількість акцій – 536 980 (п`ятсот тридцять шість тисяч дев`ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.                                  

 Кількість голосуючих акцій –  490 170 (чотириста дев`яносто тисяч сто сімдесят) штук простих іменних акцій.                    

Додаються наступні файли Ін-ція про ЦП на дату_27.01.2023.docІн-ція про ЦП на дату_27.01.2023.doc.p7s.zipІн-ція про ЦП на дату_27.01.2023_Validation_Report.pdf


Оголошення 

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", Приватне акціонерне товариство «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД»  повідомляє про проведення чергових дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД» за 2021 рік.

Дата проведення - 03.03.2023 року.

З повідомленням про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитись завантаживши  Повідомлення акціонерам про ЗЗА (3).doc, автентичність підтверджується Повідомлення акціонерам про ЗЗА.pdf.p7s.   Повідомлення акціонерам про ЗЗА.pdf     Повідомлення акціонерам про ЗЗА_Validation_Report.pdfШановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з річною інформацією емітента цінних паперів за 2021 рік, Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD. Автентичність підтверджується файлом,  файлом.


Шановні акціонери!У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року, повідомляємо:
- Загальні збори акціонерів ПрАТ "Фірма"Нафтогазбуд" будуть проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; 
- повноваження органів управління Товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану. 

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з особливою інформацією - відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD. Автентичність підтверджується файлом.


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "НАФТОГАЗБУД" 22 квітня 2021 року, ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD. Автентичність підтверджується файлом.

З протоколами про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD. Автентичність підтверджується файлом.


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ФІРМА "НАФТОГАЗБУД», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «16» квітня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №37879 від 19.04.2021., ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD. Автентичність підтверджується файлом..


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з річною інформацією емітента цінних паперів за 2020 рік, Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD. Автентичність підтверджується файлом..


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ФІРМА "НАФТОГАЗБУД», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «09» березня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №31723 від 11.03.2021., Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", Приватне акціонерне товариство «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД» (ЄДРПОУ 01293961, місцезнаходження: 79026,м. Львів, вул. Стрийська, 108, приміщення 656) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД» Mісце проведення Загальних зборів: 79026, м. Львів, вул. Княгині Ольги 114, 2 поверх, приміщення «Територія коворкінг»; Дата та час проведення Загальних зборів – 22 квітня 2021 року о 11 год. 00 хв.; Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 год. 16 квітня 2021 року.

З проядком денним Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", повідомляємо Вас що 21 грудня 2020 року на засiданнi наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Нафтогазбуд" (надалі ПрАТ "Фiрма "Нафтогазбуд") було прийнято рiшення про припинення шляхом лiквiдацiї вiдокремленого структурного пiдроздiлу ПрАТ "Фiрма "Нафтогазбуд", а саме: Управління механізації №22 (код ЄДРПОУ - 04715612) яке знаходиться за адресою - 76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Героїв УПА 5. Рiшення щодо ліквідації вiдокремленого структурного пiдроздiлу емiтента прийнято у зв'язку з нерентабельнiстю та не проведенням дiяльностi, що може спричинити збитки Товариству. З особливою інформацією Ви можете знайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", З протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» від 18 вересня 2020 року, Ви можете знайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом.. З протоколом про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Ви можете знайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з новою редакцією статату Ви можете знайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери, з особливою інформацією - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(обрання Голови Наглядової ради) , Ви можете знайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери, з особливою інформацією - про зміну складу посадових осіб емітента , Ви можете знайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери, з особливою інформацією - відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , Ви можете знайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери, ознайомитись з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «14» вересня 2020 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. № 20687 від 15.09.2020 р., Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери, ознайомитись з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «10» серпня 2020 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №19366 від 12.08.2020 р., Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери, повідомляємо Вас про Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД».Mісце проведення Загальних зборів:79026, м. Львів, вул. Княгині Ольги 114, 2 поверх, приміщення «Територія коворкінг». Дата та час проведення Загальних зборів –18 вересня 2020 року о 11 год. 00 хв. З проектом протоколу засідання Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом. З проектом порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД» та основними показниками фінансово-господарської діяльності Ви можете ознайомитись авантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом.

Шановні акціонери, повідомляємо що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» змінило свою юридичну та фактичну адресу. Тепер Ви можете знайти нас за адресою: м.Львів, вул.Стрийська 108, приміщення 656 (7 поверх)

Шановні акціонери, з протоколом засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД», котрі відбулись 2липня 2020 року, Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі PDF, автентичність підтверджується файлом. З Особливою інформацією (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента, Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом.

Шановні акціонери, з річною інформацією емітента про цінні папери за 2019 рік, Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом.

Шановні акціонери, повідомляємо Вас про про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства - з деталями змін Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом.

Шановні акціонери, повідомляємо Вас про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - з деталями змін Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом.

Шановні акціонери, ознайомитись з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «07» квітня 2020 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. № 12292 від 08.04.2020 р., Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери, повідомляємо Вас про скасування річних Загальних зборів акціонерів, які заплановано на 13.04.2020 року. Дане рішення прийнято, враховуючи положення пп. 2 п.2 Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 (з урахуванням внесених змін Постановою №239 від 25.03.2020 року) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на усій території України встановлено карантин з 12 березня 2020 року до 24 квітня та заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Визначення дати проведення Загальних зборів акціонерів у 2020 році відкласти до остаточного скасування карантинних заходів в країні. З протоколом засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом..

З інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «26» лютого 2020 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. № 8393 від 10.03.2020 р., Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD Автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", повідомляємо Вас про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД». Дата та час проведення Загальних зборів – 13 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв. Mісце проведення Загальних зборів: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 144, зал засідань Товариства. З проектом порядку денного Ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD Автентичність підтверджується файлом..

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з протоколом засідання Наглядової ради на якому було розглянуте питання про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу ПрАТ "Фірма "Нафтогазбуд" - Спеціалізоване монтажне управління №25 (код- 04715641) Ви можете oзнайомитись завантаживши  файл в форматі PDF. Автентичність підтверджується файлом.. З особливою інформацією (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Ви можете oзнайомитись завантаживши  файл в форматі MSWORD. Автентичність підтверджується файлом.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з протоколом засідання Наглядової ради на якому було розглянуте питання про припинення повноважень члена Наглядової ради Гаврилової Т.В. за власним бажанням, Ви можете oзнайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом. Також були внесені зміни що стосуються складу посадових осіб емітента. З внесеними змінами складу посадових осіб емітента, Ви можете oзнайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD, автентичність підтверджується файлом.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з річною інформацією емітента про цінні папери (річний звіт) за 2018 рік , ви можете ознайомитись завантаживши  файл в форматі MS WORD.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з протоколом загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", котрі відбулись 14 травня 2019 року, Ви можете ознайомитись завантаживши файл у форматі ms word за  посиланням, автентичність підтверджується  файлом. З протоколами про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФІРМА «НАФТОГАЗБУД», Ви можете ознайомитись завантаживши файл у форматі ms word за  посиланням, автентичність підтверджується  файлом.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", котрі відбулись 14 травня 2019 року, був прийнятий статут в новій редакції який можна переглянути за  посиланням, автентичність підтверджується файлом. Також надаємо Вам, для ознайомлення, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи".Опис документів можна переглянути перейшовши за  посиланням, автентичність підтверджується  файлом.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом повідомлення про виникнення 14 травня 2019 року особливої інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі Microsoft Word за наступним  посиланням.Файл що підтверджує автентичність документу можна завантажити перейшовши за посиланням.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з інформацією про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на 07.05.2019 року ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: Інформація про загальну кількість акцій.

Шановні акціонери з інформацією про цінні папери емітента за 2018 рік (річний звіт) Ви зможете ознайомитись перейшовши за посиланням. Файл що підтверджує автентичність документу можна завантажити перейшовши за посиланням.

ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД» (ЄДРПОУ 01293961,місцезнаходження м. Львів, вул. Стрийська, 144)повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД»  Проект порядку денного..

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій (згідно ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, які відбудуться 14 травня 2019 року, станом на 19.03.2019 року, вих. № 176885 зв від 21 березня 2019 року). ви можете отримати завантаживши її у форматі Microsoft Word за наступним посиланням: Інформація про загальну кількість акцій.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом повідомлень про виникнення 14 березня 2019 року особливої інформації емітента ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі Microsoft Word, відкривши за наступним посиланням: Зміни в складі посадових осіб емітента.

Шановні акціонери зі змістом протоколів лічильної комісії загальних зборів Приватного акціонерного товариства « Фірма «Нафтогазбуд » від 11.05.2018р. ви можете ознайомитися за  посиланням.

Шановні акціонери зі змістом Статуту Приватного акціонерного товариства «Фірма «Нафтогазбуд» ви можете ознайомитися за посиланням.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом "Протоколу зборів акціонерів від 11.05.2018" ви можете ознайомитись завантаживши її у форматі PDF або відкривши за наступним  посиланням.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом Повідомлень про виникнення 11 травня 2018 року особливої інформації емітента ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі Microsoft Word або відкривши за наступними посиланнями: Зміни в складі посадових осіб емітента, Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з інформацією про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на 05.05.2018 року ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: Інформація про загальну кількість акцій.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом "Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік" ви можете ознайомитись завантаживши її у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним Рiчний звiт ПрАТ "Фiрма "Нафтогазбуд" за 2017 рiк.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом оголошення про проведення загальних зборів емітента у 2018 році ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: Загальні збори акціонерів.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", з інформацією про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на 14.03.2018 року ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: Інформація про загальну кількість акцій.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом Повідомлень про виникнення 28, 29 березня та 02 квітня 2018 року особливої інформації емітента ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: Зміни в складі посадових осіб емітента.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом "Річної інформації емітента цінних паперів за 2016 рік" ви можете ознайомитись завантаживши її у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним Рiчний звiт ПрАТ "Фiрма "Нафтогазбуд" за 2016 рiк.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом Повідомлень про виникнення 05 квітня 2017 року особливої інформації емітента ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі Microsoft Word або відкривши за наступними посиланнями: Зміни в складі посадових осіб емітента, Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівПро надання згоди на вчинення значних правочинів.


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом проектів рішень на загальні збори емітента у 2017 році ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням.


Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом оголошення про проведення загальних зборів емітента у 2017 році ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом Повідомлення про виникнення 13 грудня 2016 року особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням.

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом Повідомлення про виникнення 12 серпня 2016 року особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням.

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом "Протоколу зборів акціонерів" ви можете ознайомитись завантаживши її у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням посиланням.

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом "Річної інформації емітента цінних паперів за 2015 рік" ви можете ознайомитись завантаживши її у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням.


Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Фірма «Нафтогазбуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 01293961

3. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул.Стрийська, 144

4. Міжміський код, телефон та факс: (032)-263-35-74, (032)-263-01-50

5. Електронна поштова адреса: ngb@ukrpost.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: naftogazbud.org.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення:

20.04.2016 року припинено повноваження Членів Наглядової Ради Товариства: Чахоян Едвард Левонович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 7,0766%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Гаврилова Тетяна Василівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,6894%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Макійчук Наталія Володимирівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,7419%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років.

20.04.2016 року обрано на посади Членів Наглядової Ради Товариства осіб: Чахоян Едвард Левонович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 7,0766%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Гаврилова Тетяна Василівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,6894%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Андрієць Наталія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада юрист ТОВ «Сталева Згода» протягом п’яти років.

20.04.2016 року припинено повноваження Членів Ревізійної комісії Товариства: Телющенко Тетяна Дмитрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 7,0001%), попередня посада член Ревізійної комісії ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Олеськевич Юлія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада провідний економіст ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років.

20.04.2016 року обрано на посади Членів Ревізійної комісії Товариства осіб: Кучерепа Ігор Михайлович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада начальник ВТВ ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Вакшинська Галина Богданівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0 %), попередня посада Головний бухгалтер СУ-14 ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Мінько Юлія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада провідний економіст ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років.

Рішення про припинення повноважень та обрання на посади членів Наглядової Ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства з 20 квітня 2016 року прийнято на Загальних Зборах акціонерів Товариства, протокол від 20 квітня 2016 року. Посадові особи Товариства, повноваження яких припинено та яких обрано на посади непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надавали.

III. Підпис:

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодаством.

2. Найменування посади: Голова Правління ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» Пончко Андрій Ярославович.


Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Нафтогазбуд» (місцезнаходження м. Львів, вул. Стрийська, 144) повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Нафтогазбуд» (далі Загальні збори):

місце проведення Загальних зборів: зал засідань Товариства, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 144.

дата та час проведення Загальних зборів – 20 квітня 2016 року об 15 год. 00 хв.;

час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 14 год. 00 хв.;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 14 год. 50 хв.;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 год. 00 хв. 14 квітня 2016 року.

Перелік питань, які виносяться на голосування:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 3. Звіт Правління ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
 8. Затвердження значних правочинів вчинених Правлінням від імені Товариства в 2015 році.
 9. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 14. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
 15. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
 16. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду.
 17. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію.

Для реєстрації та участі у зборах акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів Ви можете ознайомитися за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 144, кабінет юридичного відділу з понеділка по четвер з 9-00 по 16-00 (обідня перерва з 12-15 по 13-00) попередньо подавши письмову заяву та документ, що підтверджує право власності на акції станом на дату подання заяви. Довідки можна отримати за тел. (032) 2633574.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів – Буй Б.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

59 010

52 264

Основні засоби

14 382

16 893

Довгострокові фінансові інвестиції

1 242

1 325

Запаси

12 673

10 320

Сумарна дебіторська заборгованість

9 130

17 502

Грошові кошти та їх еквіваленти

14 533

454

Нерозподілений прибуток

-60 599

-54 991

Додатковий капітал

10 462

13 736

Статутний капітал

5 370

5 370

Довгострокові зобов’язання

355

561

Поточні зобов’язання

99 147

83 313

Чистий прибуток(збиток)

-9 020

-22 281

Середньорічна кількість акцій (шт.)

536 980

536 980

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

191

223

ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд»